Radio_salam

About Radio_salam

این رادیو با هدف ایجاد  اوقات پربارتر همره با سرگرم کننده بودن مطالب و مفید بودن  که اختصاص به ایرنیان مقیم  مالزی دارد راه اندازی شده است .